آسمان ذات بروج است ،
توسط : حامد...
 

آسمان ذات بروج است ، و حسین ( ع ) نیز صاحب بروج است .

دوشنبه 24/10/1386 - 9:56
پسندیدم 0
UserName