حضرت امام حسین (ع)
توسط : حامد...
 

حضرت امام حسین (ع)

من حاول أمرا بمعصیة الله كان أفوت لما یرجو و أسرع لما یحذر.

بحار الانوار، ج 78، ص 120

كسی كه بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد ، دیرتر به آروزیش می رسد و زودتر به آنچه می ترسدگرفتار می شود

دوشنبه 24/10/1386 - 9:55
پسندیدم 0
UserName