امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 از كاری كه باید از آن پوزش خواست حذر كن كه مؤمن بدی نمی كند و عذر نمی خواهد و منافق هر روز بدی می كند و معذرت می خواهد.

یاك و ما تعتذر منه ، فإن المؤمن لا یسیء و لا یعتذر، و المنافق كل یوم یسیء و یعتذر.

تحف العقول ، ص 248

دوشنبه 24/10/1386 - 9:54
پسندیدم 0
UserName