بابا، من دخترى سه ساله‏ام
توسط : حامد...
 

بابا، من دخترى سه ساله‏ام قصه سیلى به صورت، یتیمى و اسیرى ، قصه تازیانه  ، بیابان‏هاى سوزان ، شترهاى برهنه ، خار مغیلان و پاهاى برهنه و پر آبله ، من نیز همراه غزالان حرم، اسیر پنجه گرگان آدمخواره بوده‏ام  ،بابا! بابا، من دخترى سه ساله‏ام ، سجاده‏ات را پهن كردم و بر رویش به اقامه نماز ایستادم ، به انتظار كه  به دور شمع وجودت بگردم .

دوشنبه 24/10/1386 - 9:53
پسندیدم 0
UserName