مكتب عاشورا،
توسط : حامد...
 

مكتب عاشورا، دانشگاه عزت و حماسه و ایمان است و ما هم افتخار مى‏كنیم كه در این مدرسه عشق وایثار، ثبت نام كنیم و درس‏هاى آن را بیاموزیم و در زندگى به كار بندیم . عاشوراى حسینى براى ما درس‏ها و پیام‏هاى بسیارى دارد

دوشنبه 24/10/1386 - 9:53
پسندیدم 0
UserName