امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 یكی از نشانه های جهل و نادانی ، نزاع و جدال با غیر اهل فكر است .

من علامات أسباب الجهل المماراة لغیر أهل الفكر.

بحار الانوار، ج 78، ص 119

دوشنبه 24/10/1386 - 9:52
پسندیدم 0
UserName