امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 عجله كردن ، كم خردی است .

ألعجلة سفه .

بحار الانوار، ج 78، ص 122

دوشنبه 24/10/1386 - 9:50
پسندیدم 0
UserName