امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 مردی نزد امام حسین (ع ) آمد و گفت : "من مردی گناهكارم و از معصیت پرهیز نمی كنم ، مرا پند و اندرز بده ". امام حسین (ع ) فرمودند: "پنج كار انجام بده و هر چه می خواهی گناه كن . اول : روزی خدا را نخور و هر چه می خواهی گناه كن . دوم : از ولایت و حكومت خدا خارج شو و هر چه می خواهی گناه كن . سوم : جایی را پیدا كن كه خدا تو را نبیند و هر چه می خواهی گناه كن . چهارم : وقتی عزرائیل برای گرفتن جان تو می آید، او را از خود دور كن و هر چه می خواهی گناه كن . پنجم : وقتی مأمور و مالك جهنم می خواهد تو را در آتش بیندازد، در آتش نرو و هر چه می خواهی گناه كن .

جاء رجل إلی سید الشهداء و قال : أنا رجل عاص ، و لا أصبر عن المعصیة فعظنی بموعظة فقال علیه السلام : إفعل خمسة أشیاء و أذنب ما شئت ، فأول ذلك لا تأكل رزق الله و أذنب ماشئت ، و الثانی أخرج من ولایة الله و أذنب ما شئت ، و الثالث أطلب موضعا لا یراك الله و أذنب ما شئت ، و الرابع إذا جاءك ملك الموت لیقبض روحك فادفعه عن نفسك و أذنب ما شئت ، ألخامس إذا أدخلك مالك فی النار فلا تدخل فی النار و أذنب ما شئت .

بحار الانوار، ج 78، ص 126

دوشنبه 24/10/1386 - 9:49
پسندیدم 0
UserName