عاشورای ما یک مانور
توسط : حامد...
 

عاشورای ما یک مانور تاریخی و سیاسی برای امت ماست که خواسته است بیش از چهارده قرن حماسه شهادت را در جامعه ی ما زنده نگه دارد .

دوشنبه 24/10/1386 - 9:49
پسندیدم 0
UserName