امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

همنشینی با فاسقان انسان را در معرض اتهام قرار می دهد.

مجالسة أهل الفسق ریبة.

بحار الانوار، ج 78، ص 122

دوشنبه 24/10/1386 - 9:47
پسندیدم 0
UserName