روزشمار رویدادهاى محرم - روز پنجم
توسط : حامد...
 

روزشمار رویدادهاى محرم  - روز پنجم

1 . در این روز عبیدالله بن زیاد، شخصى بنام «شبث‏بن ربعى‏»  را به همراه یك هزار نفر به طرف كربلا گسیل داد .

 

2 . عبیدالله بن زیاد در این روز دستور داد تا شخصى بنام «زجر بن قیس‏» بر سر راه كربلا بایستد و هر كسى را كه قصد یارى امام حسین علیه السلام داشته و بخواهد به سپاه امام علیه السلام ملحق شود، به قتل برساند . همراهان این مرد 500 نفر بودند .

 

3 . در این روز با توجه به تمام محدودیتهایى كه براى نپیوستن كسى به سپاه امام حسین علیه السلام صورت گرفت، مردى به نام «عامر بن ابى سلامه‏» خود را به امام علیه السلام رساند و سرانجام در كربلا در روز عاشورا به شهادت رسید .

دوشنبه 24/10/1386 - 9:46
پسندیدم 0
UserName