داستانهائی از زنگانی علی (ع) 8
 

مشاهدات قبلى و غیبى

امیرالمؤ منین (علیه السلام ) در مورد مشاهدات قلبى خود در آغاز بعثت پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم مى فرمایند:
ارى نور الوحى و الرسالة و اشم و ریح النبوة ... در آن هنگام نور وحى و رسالت را مى دیدم و بوى نبوت را (از رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم ) استشمام مى كردم .(1)
از این سخن امام (علیه السلام ) معلوم مى شود كه هر انسانى علاوه بر چشم و گوش باطنى حس شامه و بویایى قلبى نیز دارد، سپس امام (علیه السلام ) در مورد مشاهدات قلبى خود در آغاز بعثت ادامه مى دهد: و لقد سمعت رنة الشیطان حین نزل الوحى علیه صلى الله و علیه و آله و سلم ؛ هنگامى كه وحى بر پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم نازل شد صداى ناله شیطان را شنیدم سپس ادامه مى دهند: فقلت یا رسول الله ما هذه الزلة فقال : هذا الشیطان قد آیس من عبادته امام مى فرماید: كه پس از شنیدن صداى ناله با گوش جان از رسول خدا پرسیدم كه یا رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم این ناله چیست ؟ فرمود: این ناله ، ناله شیطان است كه از پرستش خود نومید شده است در اینجا پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم خطاب به امیرالمؤ منین (علیه السلام ) فرمود: انك تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انك لست بنبى و لكنك وزیر... تو مى شنوى آنچه را من مى شنوم و مى بینى آنچه را كه من مى بینم تنها تفاوت من با تو این است كه تو پیامبر نیستى ولى وزیر من هستى .

1- نهج البلاغه ، خطبه 192.

دوشنبه 24/10/1386 - 9:12
پسندیدم 0
UserName