رشته محبت
توسط : kavire_teshne

من رشته محبت تو را پاره می کنم....!!شاید گره خورد به تو نزدیک تر شوم....!!!!!!

دوشنبه 24/10/1386 - 8:39
پسندیدم 0
UserName