بال شکسته......
توسط : kavire_teshne

با بال شکسته پر گشودن هنر است.....!!

این را همه پرندگان می دانند...!!!!!!

دوشنبه 24/10/1386 - 8:35
پسندیدم 0
UserName