ویژگی‏های‏اخلاقی‏امام‏هادی(ع) 12
 

 شكوه و هیبت

 
از آنجا كه امام معصوم، كانون تجلی قدرت و عظمت پروردگار و معدن اسرار الهی و قطب عالم امكان است، قداست معنوی و شكوه و وقار بسیار دارد. در زیارت جامعه كبیره از زبان امام هادی(ع) می‏خوانیم:
«هر بزرگ و صاحب شرافتی در برابر بزرگواری شما و شرافتتان سر فرود آورده و هر خود بزرگ بینی به اطاعت شما گردن نهاده است. هر زورگویی در برابر برتری شما فروتن شده و همه چیز در برابر شما خوار و ذلیل است».(1)
«محمد بن حسن اشتر» می‏گوید: «من همراه پدرم، بیرون كاخ متوكل با جمعی از علویان، عباسیان و جعفریان ایستاده بودیم كه امام هادی(ع) آمد. تمام مردم برای ادای احترام و بزرگداشت ایشان از مركب‏های خود پایین آمدند و صبر كردند تا ایشان وارد كاخ شود. پس از آن، برخی زبان به گلایه گشودند و گفتند: چرا ما باید به این پسر بچه احترام بگذاریم و از مركب‏هایمان به احترامش پیاده شویم؟ نه شرافت او از ما بیشتر است و نه بزرگ‏سال‏تر از ماست. به خدا سوگند كه وقتی بیرون آمد، دیگر از مركب هایمان پیاده نمی‏شویم.
ابو هاشم جعفری در رد سخن آنها گفت: به خدا سوگند كه همگی شما با خواری و خفت پیاده خواهید شد. پس از مدتی، امام از كاخ متوكل بیرون آمد. صدای تكبیر و تهلیل مردم به آسمان برخاست و همگی مردم، حتی آنان كه گله‏مند بودند، از اسب هایشان پیاده شدند. آن گاه ابو هاشم رو به آنان كرد و گفت: شما كه گفتید به او احترام نمی‏گذارید و سوگند یاد كردید كه از مركب هایتان پیاده نمی‏شوید؟! آنها كه نتوانسته بودند هیبت و جلال امام را نادیده انگارند، سرافكنده پاسخ دادند: به خدا سوگند، بی‏اختیار از مركب پیاده شدیم».(۲)
-------------------------------------------------------

1. مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی، قم، انتشارات اسوه، ۱۳۷۹ ش، چاپ چهارم، زیارت جامعه كبیره.
۲. حیاهٔ الامام علی الهادی(ع)، باقر شریف قرشی، بیروت، دار الاضواء، چاپ اول، ۱۴۰۲ ق، ص ۲۴.


منبع:ماهنامه پاسدار اسلام

دوشنبه 24/10/1386 - 8:33
پسندیدم 0
UserName