محرم
 

امام رضا  (ع) فرمودند:

ای پسر شبیب! اگر خواهی که در درجات عالیات بهشت ما باشی، پس برای اندوه ما اندوهناک و برای شادی ما شاد باش  و بر تو باد به ولایت و محبت ما که اگر مردی سنگ را دوست بدارد حق تعالی او را در قیامت با آن محشور میسازد.

دوشنبه 24/10/1386 - 1:58
پسندیدم 0
UserName