محرم
 

امام  رضا فرمودند:

ای پسر شبیب! اگر خواهی ملاقات کنی خدا را و هیچ گناهی بر تو نباشد پس امام حسین (ع) را زیارت کن.

دوشنبه 24/10/1386 - 1:57
پسندیدم 0
UserName