محرم
 

به نقل از منتهی الامال صفحه 406:

امام رضا فرمودند: ای پسر شبیب! اگر گریه می‌کنی برای چیزی، پس گریه کن برای حسین بن علی (ع) که او را (بلا تشبیه) مانند گوسفندی ذبح کردند و او را با هجده نفر از اهل بیت او شهید کردند که هیچ یک را در روی زمین شبیه و مانندی نبوده است. و به تحقیق گریستند برای شهادت او آسمانها ی هفتگانه و زمینها و به تحقیق که چهار هزار ملک برای نصرت آن حضرت از آسمان فرود آمدند، چون به زمین رسیدند آنحضرت شهید شده بود.

دوشنبه 24/10/1386 - 1:57
پسندیدم 0
UserName