عاشورا
توسط : xxxsss

السلام علی الحسیسن وعلی علی ابن الحسین وعلی اولد الحسین وعلی اولاد الحسین آری عاشورا هر سال می آید ما خودمان را باید بسنجیم؟ ای آدمهای گناهکار و از خدا نمی ترسید هم اکنون مرگ در..............با تشکرگرامی یوسف ابراهیمی نسب دانشجوی رشته حقوق اهواز

 

دوشنبه 24/10/1386 - 1:50
پسندیدم 0
UserName