جملات زیبا 2
توسط : mojtaba1422
 

هر وقت یه مشكل بزرگی داشتی نگو ای خدا من یه مشكل بزرگی دارم
بگو ای مشكل من خدای بزرگی دارم

 

 

منتظر  پی ش ن ه ا د  سبز شما...

دوشنبه 24/10/1386 - 0:5
پسندیدم 0
UserName