همسر داری
توسط : ebrahimi1
كم خرج باشید
(( المراة الصالحة احد الكاسبین))
پیامبر اكرم (ص ) فرمود: همسر شایسته یكى از دو كاسب است .
یكى از وظائف مهم زن ، تعدیل خواسته هاى خویش نسبت به در آمد زندگى مى باشد، زن نباید تنها به خواسته هاى خود و یا فرزندان و یا مخارج زندگى نظر كند، و امكانات و مخارج مرد را نادیده بگیرد، و با ناراحتى و خشم و بهانه گیرى را تلخ و سخت نماید.
آرى طبق آن حدیث شریف ، هرگاه زن با عقل و سلیقه خود خوشبختى خانواده را تاءمین كند، اثر كار او كمتر از كسب و كار شوهر نیست ، زیرا حفظ درآمد همانند تلاش براى درآمد ارزشمند است . و در روایتى حضرت فاطمه به حضرت على علیه السلام فرمود:
پیامبر به من فرمود: از پسر عمویت (حضرت على ) چیزى مخواه ، اگر آورد كه خوب وگرنه از او درخواست مكن (یعنى او را تحت فشار قرار نده.

يکشنبه 23/10/1386 - 22:35
پسندیدم 0
UserName