وظایف زن
توسط : ebrahimi1
 
وظایف زن یا شوهردارى
آرامش بخشیدن
(( و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها )) خداوند مى فرماید: از نشانه هاى پروردگار این است كه همسرى از خودتان آفرید تا نزد او آرام گیرید.
نظام خانواده به تناسب روحیات و توان زن و مرد، برنامه ریزى مى شود، یكى از وظائف مهم بانوان ، تعدیل عواطف و مهیا كردن فضاى آرام و با صفا در میان خانه است ، بانوان به لحاظ لطافت و حساسیت روح ، مسئول تنظیم آرامش و صفاى خانواده مى باشند.
اگر مردى بر اثر ضعف نفس ، و یا برخورد با مشكلات و سختى روح و یا به هر دلیل موجه یا ناموجه ، عصبانى شد، بر یك بانوى فهمیدم لازم است ، بیش از آنكه خود را رقیب حساب كند، همانند یك پرستار دلسوز، به فكر آرام كردن روح و روان شوهر و اهل خانه باشد، تا پس از فروكش كردن گردو و غبار خشم و به كار افتادن عقل و فكر، آن موقع با هم صحبت كنند و این كار اگر چه از دو طرف لازم است ولى مسئولیت بیشتر به عهده زن است ، و به همین لحاظ است كه در روایات متعدد به زنان توصیه شده است . تا تلاش كنند رضایت شوهر را بدست آورند، و دیدیم كه قرآن از زنها بعنوان آرامش دهنده یاد نموده است ، در روایتى از حضرت على علیه السلام نقل شده است كه فرمود: وقتى به زهرا نگاه مى كردم ، هر غم و غصه اى كه داشتم برطرف مى شد.
همچون گل شكفته ، شادى آفرین باشید
زنان باید شادى آفرین خانه باشند، سنگ صبور خانه زن است ، همیشه مى باید نبض عواطف و جو اخلاقى خانه را معتدل نگاه دارد، پیامبر اكرم (ص ) در آن حدیث زنى را شایسته و پر سود دانست كه گاه مرد به او نگاه كند و شادمان شود، پس گره از ابرو باز كنید، و با استقبال گرم و صورت خندان ، گلهاى محبت را در زندگى شكوفا كنید، چرا كه حضرت على علیه السلام فرمود: زن گل است پس باید همچون گل شكفته ، در گلستان خانواده شادى آفرین باشید.

همه روزه اگر غم خورى غم مدار

 

چو شب غم گسارت بود در كنار

يکشنبه 23/10/1386 - 22:31
پسندیدم 0
UserName