عاشوراچیست؟
توسط : fgf

عاشورا چیست؟

طریحى رحمه الله در كتاب مجع البحرین روایت كرده كه موسى كلیم الله در مناجات خود عرض كرد:
پروردگارا! به چه سبب امت محمد صلى الله علیه و آله را بر دیگر امت ها فضیلت دادى ؟

خطاب رسید: به جهت ده خصلت.
عرض كرد: آن ده خصلت كدام است تا من امر كنم كه بنى اسرائیل به آن عمل كند
ندا رسید: نماز، زكات ، روزه ، حج ، جهاد، جمعه ،جماعت ، قرآن ، علم ، عاشورا.
موسى علیه السلام عرض كرد: پروردگارا، عاشورا چیست ؟
ندا رسید: گریستن و تباكى كردن بر سبط محمد و مرثیه و عزادارى بر مصیبت آن مظلوم ، یعنى اباعبدالله علیه السلام

يکشنبه 23/10/1386 - 22:19
پسندیدم 0
UserName