اگرچه . . .
توسط : parandeh2

اگرچه آفت عمر انتظار است/ چو سر با وصل دارد سهل كار است./زهره/parandeh2/

يکشنبه 23/10/1386 - 21:59
پسندیدم 0
UserName