آن شنیدی كه. . . .
توسط : parandeh2

آن شنیدی كه وقت زادن تو/ همه خندان بودندوتو گریان/ آنچنان زندگی كن كه وقت مردن تو/ همه گریان باشندو توخندان./زهره/parandeh2/

يکشنبه 23/10/1386 - 21:56
پسندیدم 0
UserName