به درگاه خدا روو كن. . . .
توسط : parandeh2

به درگاه خدا روو كن و بگذار كه ساعات كار و اوقات خاموشی ات از ترانه و آهنگ عشق سرشار باشد. بدین سان از درد و ترس در امان خواهی بود. به درگاه خدا روو كن تا عشق او را در همه جا منتشر كنی./زهره/parandeh2/

يکشنبه 23/10/1386 - 21:45
پسندیدم 0
UserName