داستان اموزنده
توسط : ملام

تازه مسلمان لبنانى و روزه ماه رمضان

علامه بزرگ سیّد شرف الدّین جبل عاملى صاحب كتاب "المراجعات" مى گوید: یكى از مسیحیان ثروتمند لبنان نزدم آمد و گفت:

مى خواهم مسلمان شوم، وظیفه ام چیست؟

گفتم: دو ركعت نماز صبح بخوان و سه ركعت نماز مغرب.

گفت: مسلمانان هفده ركعت نماز مى خوانند!

گفتم: مسلمانى آنها یك مقدار قوىّ شده است، از این رو پیامبر اسلام براى تازه مسلمانان، بنابر نقل تواریخ، دو ركعت نماز صبح و عصر مى خواندند، اكنون كه شما مسلمان شده اید، همین اعمال را انجام بدهید كافى است.

كم كم این شخص تازه مسلمان، قوىّ شد، و به مساجد مى رفت و مانند سایر مسلمانان، نمازهاى پنجگانه را به جا مى آورد.

تا اینكه ماه رمضان فرارسید، ایشان سراسیمه نزد من آمد و گفت: "آیا من هم باید روزه بگیرم؟"

گفتم: خیر، روزه مربوط به كهنه مسلمانها است، مسلمانان صدر اسلام، پس از مدّت طولانى كه از بعثت پیامبرگذشت، به روزه گرفتن مأمور شدند.

گفت: مى خواهم روزه بگیرم.

گفتم: هر اندازه كه آمادگى دارى روزه بگیر.

همین روش باعث گردید كه در سال دوّم، تمام ماه رمضان را روزه گرفت، و اكنون او از مسلمانان نیرومند لبنان است، نماز شبش ترك نمى شود، و مهمترین بودجه ها و كمبودهاى مالى جنوب لبنان (مركز شیعه نشین) را او تأمین مى كند.(1)

آرى هنگامى كه پیامبر معاذبن جبل را براى ارشاد مردم، به یمن فرستاد به او فرمود:

"یا معاذ بشر و لاتنفر، یسر و لاتعسر.

"اى معاذ! با بشارت و چهره شاد و گشاد با مردم روبرو شو، و كارى را كه موجب فرار مردم از اسلام گردد انجام نده، آسان بگیر، سخت نگیر".(2)

پاورقى

(1) مجله حوزه، شماره 39، ص 48 و 49.

(2) سیره ابن هشام، ج 4، ص
يکشنبه 23/10/1386 - 21:37
پسندیدم 0
UserName