باور کن
توسط : ghasedak61

آیا تا کنون درختی را دیده ای که بر شاخه های خود آویخته باشد ؟

من آن درختم که بر شاخه ی خود آویخته ام

باور کن

يکشنبه 23/10/1386 - 21:28
پسندیدم 0
UserName