زیباترین خط منحنی جهان ...
توسط : oversea

زیباترین خط منحنی جهان لبخندی ست که بی اراده روی لبهای یک عاشق نقش می بندد تا در نهایت سکوت بگوید

... دوستت دارم ...

يکشنبه 23/10/1386 - 21:15
پسندیدم 0
UserName