دانایی و توانایی . . . ؟
توسط : parandeh2

دانایی توانایی است/ دانستن توانستن است./دانایی بینایی است./زهره/parandeh2/

يکشنبه 23/10/1386 - 21:15
پسندیدم 0
UserName