خدای من ای خدای مهربان من . . . .
توسط : parandeh2

خدایم!در كشاكش امواج خروشان زندگی غرق بودم و هلاك می شدم كه به نجات من برخاستی. این غریق گم گشته را در آغوش كشیدی و منجی من شدی./زهره/parandeh2/

يکشنبه 23/10/1386 - 21:12
پسندیدم 0
UserName