از اون به بعد تو شدی ...
توسط : oversea

قاب عکست رو زدم جای ساعتی که رو دیوار بود ...

از اون به بعد تو شدی تموم لحظه هام ...

يکشنبه 23/10/1386 - 21:10
پسندیدم 0
UserName