از چشم خود ...
توسط : oversea

همدم گل گشته ام هم بستر خاکم مکن !

قطره قطره می چکم از چشم خود پاکم مکن !

يکشنبه 23/10/1386 - 21:9
پسندیدم 0
UserName