شعری برای تو. . . .
توسط : parandeh2

به لبهایم مزن قفل خموشی/ كه در دل قصه ای نا گفته دارم/ زپایم باز كن بند گران را/ كز این سودا دلی آشفته دارم./زهره/parandeh2/

يکشنبه 23/10/1386 - 21:8
پسندیدم 0
UserName