وقتی نیاز به عشق داری ...
توسط : oversea

وقتی نیاز به عشق داری عاشق مشو !

وقتی عاشق شو که سرشار از عشقی و می خواهی آن را به کسی هدیه دهی ...

يکشنبه 23/10/1386 - 21:6
پسندیدم 0
UserName