آدمک !
توسط : oversea

آدمک !

تو مسئول همه ی اشتباهات خود هستی !

تو و نه کس دیگر !

گناهانت را تقصیر هیچ کس نینداز !

يکشنبه 23/10/1386 - 21:1
پسندیدم 0
UserName