كشورهای اسلامی و ساخت بازی رایانه‌ای با موضوع حج
توسط : drmgangineh
 
 

ساخت بازی با موضوع حج

كارشناسان نرم‌افزار رایانه‌ای چند كشور اسلامی تلاش دارند كه نخستین بازیرایانه‌ای با موضوع حج را در كنار ساخت فیلم‌های سینمایی در این حوزه وارد بازاركنند.
به ‌گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه سینمای ایران،"عامر بن محمد المطوع" ازاعضای گروه طراحی بازی رایانه‌ای حج، افزود: برنامه ساخت بازی رایانه‌ای حج در قالبیك طرح مشترك و با همكاری مركز تربیتی و اجتماعی و گروهی از برنامه نویسانرایانه‌-ای كشور عربستان ارایه شده است و در آن از حضور كارشناسان برنامه‌هایرایانه‌ای و متخصصان تولید نرم‌افزارهای سرگرم‌كننده در كشورهای اسلامی نیز كمكگرفته خواهد شد.
وی ادامه داد: تولید و ساخت این بازی رایانه‌ای كه به طور حتم مخاطبان بسیارزیادی در میان مسلمانان سراسر دنیا خواهد داشت، نیازمند پشتیبانی مالی قوی است.
" پیش بینی‌ها نشان می‌دهد كه هزینه‌ای بالغ بر سه میلیون دلار را برای ساخت وروانه كردن این بازی به بازار جهانی نیاز خواهیم داشت ."
این كارشناس نرم‌افزاربا اشاره به لزوم همكاری مالی و تخصصی كشورهای اسلامی در اجرای نهایی این طرح،تصریح ‌كرد: از همه كارشناسان و صاحب نظران مطرح بازی‌های رایانه‌ای در كشورهایاسلامی دعوت می‌كنیم تا برای ساخت چنین بازی مهم و اثرگذاری ما را یاری كنند.
المطوع ابراز امیدواری كرد كه بتوان به‌ وسیله این صنعت وحدت میان جوامع اسلامیرا به جهان نشان داد و همان طور كه دشمنان اسلام با ابزارهایی همچون بازی‌هایرایانه و فیلم‌های سینمایی سعی در تضعیف وحدت جوامع اسلامی دارند در این مسیر باتوفیق روبه رو شد .
وی یاد آورشد: اكنون یكی از كارشناسان بازی‌های رایانه‌ای در كویت مسئولیت نگارشسناریو (نمایشنامه) حج را بر عهده گرفته است.
پیش بینی می‌شود كه به دلیل نبود تجهیزات و دانش ساخت بازی رایانه‌ای در كشورهایعربی یاد شده، این طرح در یكی از كشورهای اروپایی قابلیت ساخت داشته باشد.
منبع: ایرنا
يکشنبه 23/10/1386 - 20:58
پسندیدم 0
UserName