ذكر و دعا
توسط : ملام

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله بلند كردن صدا را به ذكر و دعا، كه غالبا شیوه مردم متظاهر و ریاكار است ، خوش نمى داشت . در یكى از سفرها، یارانش هرگاه كه مشرف به دره مى شدند، صدا با تكبیر و تهلیل بلند مى كردند، فرمود: آرام بگیرید، كسى كه او را مى خوانید نه گوشش كر است و نه جاى دورى رفته است . او همه جا با شماست و شنوا و نزدیك است ..

صحیح بخارى ، ج 4، ص 57.

 

يکشنبه 23/10/1386 - 20:51
پسندیدم 0
UserName