دعا براى میزبان
توسط : ملام

جابربن عبدالله گفت : ابوالهیثم غذایى پخت و رسول خدا صلى الله علیه و آله و یارانش را به خوردن آن دعوت كرد و چون اصحاب از خوردن غذا فارغ گشتند. رسول خدا صلى الله علیه و آله به یارانش فرمود: به برادر میزبانتان ثواب برسانید. عرض كردند: ثواب رسانیدن به او چگونه است ؟ فرمودند: هنگامى كه كسانى به خانه مردى داخل شدند و غذایش را خورده و نوشیدنى هایش نوشیده شد و براى او دعاى خیر كردند. همین كار موجب ثواب رسانیدن به او خواهد شد

جامع الاصول من احادیث الرسول ، ج 5، ص 101.

 

يکشنبه 23/10/1386 - 20:43
پسندیدم 0
UserName