دستبوسى
توسط : ملام
مردى خواست تا بر دست رسول خدا صلى الله علیه و آله بوسه زند، پیامبر دست خود را كشید و فرمود: این كارى است كه عجم ها با پادشاهان خود مى كنند و من شاه نیستم ، من مردى از خودتان هستم
يکشنبه 23/10/1386 - 20:42
پسندیدم 0
UserName