تكریم گریه برای اهل بیت
توسط : habib1366

گریه برای اهل بیت بر اساس محبّت است

و محبّت براساس معرفت است

و معرفت براساس شناخت اهل بیت(ع) است

و شناخت اهل بیت(ع) دنبالهء

شناخت رسول الله(ص) وخداوند است.

يکشنبه 23/10/1386 - 20:17
پسندیدم 0
UserName