شعری پر مفهوم
توسط : arianaa30
یاسها پیغمبران خانه اند

یاسها یاد آور پروانه اند

حضرت زهرا دلش از یاس بود

قطره های اشکش از الماس بود


-------------------------------
تقدیم به شما از طرف :سید محمد حسینی
يکشنبه 23/10/1386 - 19:46
پسندیدم 0
UserName