روضه زینب
توسط : ghalbam
روضه ی ما روضه های زینبه

 

اشک ما از گریه های زینبه

این دل شیدائی و غمبار ما

مست مست و مبتلای زینبه

روز محشر گر که می بخشد خدا

با قبولی و رضای زینبه

سوز ما در روضه های کربلا

از عنایات خدای زینبه

کربلا گر کربلا گردیده است

از نوا و ناله های زینبه

کربلا و کوفه و شام بلا

هریکی کربوبلای زینبه

زیر تیغ دشمنان بی حیا

حنجر شمس الضحای زینبه

خون حلقوم سر ببریده ای

زینت روی لبای زینبه

سیلی و دشنام و چوب خیزران

تحفه ای از دشمنای زینبه

صوت قرآن و نوایی دلنشین

از شهید سرجدای زینبه

سنگها و چوب و خاکستر همه 

بر سرخون خدای زینبه

دستهای بسته ی طفلان همه

شرح غمها و بلای زینبه

صورت نیلی طفلان حسین

گوشه ای از کربلای زینبه

يکشنبه 23/10/1386 - 19:45
پسندیدم 0
UserName