شعری پر مفهوم
توسط : arianaa30

شاخه یاست اگر بشکسته بود

دستهای باغبانت بسته بود

یاس بوی مهربانی می دهد

عطر دوران جوانی می دهد
-------------------------------
تقدیم به شما از طرف :سید محمد حسینی
يکشنبه 23/10/1386 - 19:45
پسندیدم 0
UserName