یا حسین
توسط : arianaa30

امام حسین قبل از شهادت  با صدای بلند فریاد زد:

« بندگان خدا! جهاد! جهاد! آگاه باشید که من امروز لشکری به سوی اردوگاه حرکت میدهم! آنکس که می خواهد به سوی خدا کوچ کند،همراه ما خارج شود!»

يکشنبه 23/10/1386 - 19:41
پسندیدم 0
UserName