لبیک یا حسین
توسط : arianaa30
من, سید محمد حسینی, شعری در خور محرم سروده ام که تقدیم به شما میکنم :

شعری سروده ام
سر ابراهیم و اسماعیل بود
یعنی آن اجمال را تفصیل بود


ما سوی الله را مسلمان بنده نیست
پیش فرعونی سرش افكنده نیست

 
خون او تفسیر این اسرار كرد
ملت خوابیده را بیدار كرد

 
رمز قرآن از حسین آموختیم
زآتش او شعله ها اندوختیم


تار ما از زخمه اش لرزان هنوز
تازه از تكبیر او ایمان هنوز
يکشنبه 23/10/1386 - 19:33
پسندیدم 0
UserName