به یاد دوست شاعرم
توسط : matinmehr

این شعر شاهکار یکی از بهترین دوستانمه  و با اجازه اش این جا ثبت می کنم :

صدای ضجه می بارد

کنار بوی غفلت باز

ردای عشق پنهان است

کنار خیمه ای عباس

رقیه طفلک مادر

ندارد باور، این غم را

کنار عمه می خوابد

سراغ از آب می گیرد

ولی زینب چه بی باک است

میان این وحشت و تردید

تمام پیکرش درد است

که از عباس می گوید

میان این همه ناکس

به دنبال کس مرد است

کسی این بار می گوید

که زینب آخرین مرد است

يکشنبه 23/10/1386 - 19:21
پسندیدم 0
UserName