کمی دقت کنیم
توسط : matinmehr

امروز وقتی سوار مترو شدم دوباره چشمم به همون جمله ای همیشگی که تو یه پوستر تبلیغاتی بود افتاد و مثل همیشه بی توجه ازش گذشتم  و قتی بر می گشتم  ،  دوباره چشمم بهش افتاد این بار بهتر معنیش رو فهمیدم

شما هم کمی دقت کنید :

خدایا به کار خیرم بدار

يکشنبه 23/10/1386 - 19:11
پسندیدم 0
UserName