خدای نازنینی
توسط : mahsapoormajnoon

من و یك روح خاكی  من وقلب زمینی

     تو اما بی نظیری  تو اما نازنینی

    شبیه یك كتابم  پر ازایرادواشكال

    درختی بی نتیجه تمام واژه ها كال

    بیا وخط بزن باز تمام صفحه هارا

   مرا بنویس از اول   ولی این بار زیبا 

     

يکشنبه 23/10/1386 - 18:36
پسندیدم 0
UserName