زمان
توسط : hosseintahoori

زمان چه قدر شگفت انگیز است ، و ما چقدر عجیب و غریبیم! زمان واقعا دگرگون گشته ، و بنگر ، ما را نیز دگرگون کرده است.
زمان یک گام جلو آمد ، نقاب از چهره بر گرفت ، ما را به وحشت انداخت و سپس به وجودمان آورد.
دیروز از زمان گله داشتیم و از هیبت آن به خود می لرزیدیم. اما امروز یاد گرفتیم که دوستش بداریم و تکریمش کنیم ، زیرا اکنون مقاصد ، منش ، اسرار و رازهایش را می فهمیم.

 

يکشنبه 23/10/1386 - 17:58
پسندیدم 0
UserName